top of page
Certifikace budov CESBA
(Common European Sustainable Building Assessment)

 

Metodika komplexního hodnocení budov zvláště doporučená pro hodnocení veřejných budov v Evropské unii.

V oddílu Energie a zásobování jsou jako vstupní hodnoty použity výsledky výpočtů energetické náročnosti z PENB nebo PHPP.

 

V letech 2013–2014 proběhl v rámci evropského projektu CEC5 vývoj nástroje CESBA tool a jeho optimalizace pro úspěšné použití v různých evropských zemích.

Projektu se účastnili partneři z Německa, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Rakouska.

 

Metodika je koncipována zejména pro budovy z veřejných rozpočtů a předpokládá se, že vzhledem k jednoduché dostupnosti se v několika letech rozšíří do povědomí a bude používána pro všechny budovy. Mezinárodní platforma a vysoká kompatibilita dává CESBě veliký potenciál!

Průkazy energetické
náročnosti budov
(PENB)Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen průkaz) podle české legislativy:

 

Průkaz slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Průkaz hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu.

 

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu:

a) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

 

Od 1. ledna 2013 jsou podle § 7a odst. 2 zákona vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu:

a/ při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

b/ při pronájmu budovy,

c/ od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

 

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

 

Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou.

 

Výstupy z protokolů výpočtů energetické bilance průkazu lze použít jako vstupní hodnoty v hodnocení CESBA.

 

 

Další informace naleznete v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušném prováděcím právním předpise.

Rovněž doporučujeme navštívit webové stránky www.prukaznadum.cz.

Energetická optimalizace
a hodnocení budov
metodikou PHPP
(Passive House Planning Package)​
 

Metodika návrhu a hodnocení pasivních budov Passivhaus Institutu v Darmstadtu.

 

 • kritéria pro pasivní domy stanovená Passivhaus Institutem jsou mezinárodně uznávaná
   

 • program PHPP (Passive House Planning Package) je svou přesností optimalizován pro pasivní domy, což potvrzují i stovky naměřených hodnot z postavených staveb
   

 • domy hodnocené jinými metodikami často nemají dostatečnou přesnost; např. „pasivní domy pro Zelenou úsporám“ dosahují nezřídka hodnot potřeby tepla na vytápění  25 kWh/(m2a) a více a nelze je tedy považovat za pasivní domy
   

 • PHPP díky propracované struktuře zadávání konstrukcí domu předchází nesprávnému zadání vstupních hodnot
   

 • PHPP je zároveň praktická optimalizační utilita pro navrhování pasivních domů
   

 • výstupy z PHPP lze použít jako vstupní hodnoty v hodnocení CESBA a doložit jimi proces optimalizace budovy

Certifikace budov

Nechte si zpracovat nezávislý výpočet energetické náročnosti pro optimalizaci návrhu Vašeho budoucího domu už ve fázi studie.

 

Doporučení
Doporučení
Energetická certifikace budov:
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 
 • pro novostavby

 • pro rekonstrukce

 • pro prodej a pronájem

 • pro potřeby dotačních programů

Doporučení

Výpočet energetické náročnosti nemá žádnou vypovídací hodnotu, pokud nebyly zadány úplné a pravdivé údaje o stavbě. Na nich pak závisí i návratnost doporučených opatření. Zpracovatele průkazu je tedy třeba vybírat obezřetně.

Hodnocení budov má největší význam především ve fázi jejich návrhu, kdy lze ještě stavbu optimalizovat s ohledem na předběžné výsledky výpočtů a minimalizovat tak její nároky na energie a dopady na životní prostředí. Právě k tomu je CESBA určena.

 

arch. Miroslav Misař, expert CESBA, energetický specialista MPO ČR

UMÍME VÁM PORADIT

Již od prvních skic stavbu optimalizujeme z hlediska energetické náročnosti a současně hledáme nejvhodnější koncept pro trvalou udržitelnost realizovaného díla.

Pro Váš stavební záměr nabízíme:

 • optimalizační studii

 • průkaz energetické náročnosti

 • energetické posudky

 • energetický audit

 • vyřízení dotací

 • měření termokamerou

 

Jsme držitelé certifikátu Certified Passive House Designer vydaného Passivhaus institutem v Darmstadtu v Německu (www.passiv.de). Pasivní dům s požadavkem nejvyšší kvality navrhneme podle německé metodiky PHPP (Passive House Planning Package) s možností nezávislého ověření kvality certifikátem Centra pasivního domu nebo certifikátem PHI Darmstadt (Passive House Institut).

 

Pro dosažení vyváženého celku nabízíme soubor hodnocení kvalitativních parametrů stavebního díla evropským certifikačním nástrojem CESBA (Common European Sustainable Building Assessment). CESBA je optimalizačním a certifikačním nástrojem pro hodnocení budov, který uplatňuje holistický přístup k nalezení udržitelného řešení. CESBA vznikla v rámci evropského grantového projektu (CEC5) na základě již fungující metodiky Enerbuild používané v oblasti Vorarlberg. Pro použití v České republice je nástroj lokalizován. Společně s ČKA jsme aktivními účastníky a spoluautory při vývoji tohoto nástroje.

bottom of page