"Dáváme omšelým budovám novou tvář, hledáme jejich lepší využití a zlepšujeme jejich vnitřní prostředí při současném snižování nákladů na jejich provoz"

navrhujeme regenerace a zateplení bytových domů (programy IROP a NZÚ)

 

 • tepelně-technické posouzení a optimalizace

 • projektová dokumentace pro stavební řízení

 • realizační dokumentace

 • energetický posudek a energetciký audit (pokud je požadován)

 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • vyřízení dotací z programů SFŽP "Nová zelená úsporám" (v Praze) a programu MMR ČR "IROP"

 • řešení financování úsporných opatření

 • výkon autorského a technického dozoru

 • poradenská činnost

Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon "Amazonie"

Architektonická soutěž o návrh stavby pro ZOO Praha (2012)

 

Autoři:

Mgr.A. Vladimír Sequens, Mgr.A. Miroslav Misař

 

Hlavní východiska navrženého řešení:

 • nové zastropení, které je inspirováno prameništěm Amazonky, vytváří spojité koruny stromů (sloupy) – boj o místo, boj o světlo

 • zadržování dešťové vody v ploše zelené střechy

 • přirozené osvětlení střešními světlíky propouštějícími UV záření

 • využití OZE – tepelná čerpadla a fotovoltaické panely

 • řešení protipovodňových opatření

 

Hlavní myšlenky navržené expozice:

 • pavilonem protéká meandrující Amazonka jako anakonda

 • nespoutaná džungle prorůstá strukturou zaniklého města Inků

 • vstup do "pevnosti Inků" přes lávku nad tůní

 • vstup do "ticha vody" – vodní plochy v interiéru expozice

 • vstup do "dechu džungle" pod korunami stromů (sloupy)

 • "strom života" uprostřed zaniklého chrámu conquistadorů

 • "cesta opic" zavěšená na visutých lanových lávkách

 • plochy vymýcených lesů se následně stávají pouští (téměř tři čtvrtiny kácených ploch jsou jsou v Amazonii mýceny nelegálně)

Regenerace staveb

  

Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě

studie přístavby sálu se zázemím a foyer v nízkoenergetickém standardu

 

 • sál pro 150 osob a místnost pro matky s dětmi

 • strop ze dřevěných příhradových vazníků

 • prosklená šedová střecha

 • aplikace střešních fotovoltaických panelů

 • větrání s rekuperací tepla

Zateplení ÚO Policie ČR v Uherském Hradišti (program OPŽP)

 

 • návrh změny obvodového pláště "boletického panelu"

 • zajištění potřebných průzkumů a technických podkladů
  (technický průzkum, přítomnost azbestu)

 • projektová dokumentace pro stavební řízení a OPŽP

 • inženýrská činnost
  (zajištění stanovisek dotčených orgánů a orgánů památkové péče)

 • realizační dokumentace a dokumentace pro výběr dodavatele
  (Ing. Michal Rod)

 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • energetický posudek

navrhujeme regenerace a zateplení panelových domů (programy IROP a NZÚ)

 

 • tepelně-technické posouzení a optimalizace

 • projektová dokumentace pro stavební řízení

 • realizační dokumentace

 • energetický posudek a energetický audit (pokud je požadován)

 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • vyřízení dotací z programů SFŽP "Nová zelená úsporám" (v Praze) a MMR ČR "IROP"

 • řešení financování úsporných opatření

 • výkon autorského a technického dozoru

 • poradenská činnost

PRAHA – ATELIÉR

 

Mgr.A. Martin Píša
Sdružení 41
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika
Tel.: +420 739 000 296
Fax: +420 241 413 655

E-mail: martinpisa@email.cz


 

JIHLAVA – KANCELÁŘ
 
Mgr.A. Miroslav Misař

Purkyňova 3
586 01 Jihlava

Česká republika

Tel.: +420 777 10 39 40

E-mail: misarm@email.cz