top of page

"Dáváme omšelým budovám novou tvář, hledáme jejich lepší využití a zlepšujeme jejich vnitřní prostředí při současném snižování nákladů na jejich provoz"

navrhujeme regenerace a zateplení bytových domů (programy IROP a NZÚ)

 

 • tepelně-technické posouzení a optimalizace

 • projektová dokumentace pro stavební řízení

 • realizační dokumentace

 • energetický posudek a energetciký audit (pokud je požadován)

 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • vyřízení dotací z programů SFŽP "Nová zelená úsporám" (v Praze) a programu MMR ČR "IROP"

 • řešení financování úsporných opatření

 • výkon autorského a technického dozoru

 • poradenská činnost

Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon "Amazonie"

Architektonická soutěž o návrh stavby pro ZOO Praha (2012)

 

Autoři:

Mgr.A. Vladimír Sequens, Mgr.A. Miroslav Misař

 

Hlavní východiska navrženého řešení:

 • nové zastropení, které je inspirováno prameništěm Amazonky, vytváří spojité koruny stromů (sloupy) – boj o místo, boj o světlo

 • zadržování dešťové vody v ploše zelené střechy

 • přirozené osvětlení střešními světlíky propouštějícími UV záření

 • využití OZE – tepelná čerpadla a fotovoltaické panely

 • řešení protipovodňových opatření

 

Hlavní myšlenky navržené expozice:

 • pavilonem protéká meandrující Amazonka jako anakonda

 • nespoutaná džungle prorůstá strukturou zaniklého města Inků

 • vstup do "pevnosti Inků" přes lávku nad tůní

 • vstup do "ticha vody" – vodní plochy v interiéru expozice

 • vstup do "dechu džungle" pod korunami stromů (sloupy)

 • "strom života" uprostřed zaniklého chrámu conquistadorů

 • "cesta opic" zavěšená na visutých lanových lávkách

 • plochy vymýcených lesů se následně stávají pouští (téměř tři čtvrtiny kácených ploch jsou jsou v Amazonii mýceny nelegálně)

Regenerace staveb

  

regenerace_01.jpg

Ve Struhách čp. 1021/58-64, Praha 6

regenerace_08.jpg

Ve Struhách čp. 1021/58-64, Praha 6

Dačice_Zákres_303_3_.jpg

Bratrská čp.303, 304 a Tř. 9. května čp.162 – projekt zateplení pro město Dačice

Amazonie_Stránka_07.jpg
Amazonie_Stránka_06.jpg
Amazonie_Stránka_08.jpg
Amazonie_Stránka_02.jpg
Amazonie_Stránka_09.jpg
Amazonie_Stránka_10.jpg
Amazonie_Stránka_11.jpg
Amazonie_Stránka_12.jpg
Amazonie_Stránka_03.jpg
Amazonie_Stránka_04.jpg
Amazonie_Stránka_05.jpg
Amazonie_Stránka_01.jpg
Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě

studie přístavby sálu se zázemím a foyer v nízkoenergetickém standardu

 

 • sál pro 150 osob a místnost pro matky s dětmi

 • strop ze dřevěných příhradových vazníků

 • prosklená šedová střecha

 • aplikace střešních fotovoltaických panelů

 • větrání s rekuperací tepla

komercni-projekty6_01.jpg

vstup do sálu

komercni-projekty6_02.jpg

sál a pódium

komercni-projekty6_03.jpg

pohled do sálu od pódia

komercni-projekty6_04.jpg

místnost pro matky s dětmi

komercni-projekty6_05.jpg

foyer se vstupem do sálu

komercni-projekty6_07.jpg

řez sálem

komercni-projekty6_06.jpg

přístavba – exteriér

návrh fasády

původní stav fasády z "boletického panelu"

Zateplení ÚO Policie ČR v Uherském Hradišti (program OPŽP)

 

 • návrh změny obvodového pláště "boletického panelu"

 • zajištění potřebných průzkumů a technických podkladů
  (technický průzkum, přítomnost azbestu)

 • projektová dokumentace pro stavební řízení a OPŽP

 • inženýrská činnost
  (zajištění stanovisek dotčených orgánů a orgánů památkové péče)

 • realizační dokumentace a dokumentace pro výběr dodavatele
  (Ing. Michal Rod)

 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • energetický posudek

regenerace_03.jpg

Novomeského čp. 690/6-692/2, Praha 11

regenerace_02.jpg

Horčičkova čp. 544/12-546/8, Praha 11

regenerace_06.jpg

Jeřábkova čp. 1458/6-1459/8, Praha 4

regenerace_04.jpg

Klobouková čp. 2225/26-2226/28, Praha 4

regenerace_05.jpg

Jeřábkova čp. 1458/6-1459/8, Praha 4

regenerace_07.jpg

Štětínská čp. 372/20-376/12, Praha 8

navrhujeme regenerace a zateplení panelových domů (programy IROP a NZÚ)

 

 • tepelně-technické posouzení a optimalizace

 • projektová dokumentace pro stavební řízení

 • realizační dokumentace

 • energetický posudek a energetický audit (pokud je požadován)

 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • vyřízení dotací z programů SFŽP "Nová zelená úsporám" (v Praze) a MMR ČR "IROP"

 • řešení financování úsporných opatření

 • výkon autorského a technického dozoru

 • poradenská činnost

bottom of page