Zpracování stavebně-historických průzkumů významných objektů v Praze

 

Průzkum se zpracovává na základě požadavků památkové péče jako podklad pro návrh rekonstrukce nemovitých kulturních památek. Jeho obsahem je dokumentace stavu objektu, shromažděná archivní dokumentace a zpracovaný přehled umělecko-řemeslných prvků s plánem jejich ochrany.

arch. Martin Píša
Tel.: +420 739 000 296

E-mail: martinpisa@email.cz

 

 

Ukázka ke stažení

 

Palác Čedok čp. 857/II,

Na Příkopě 18, Praha 1

 

 

(velikost: 5,3 MB)

 

Ukázka ke stažení

 

Kostel sv. Michala čp. 662 a 653,

Michalská 29 a 27, Praha 1

 

 

(velikost: 6,6 MB)

Stavebně historické průzkumy

  
pruzkumy_10.jpg

pruzkumy_03.jpg

pruzkumy_09.jpg

pruzkumy_12.jpg

pruzkumy_05.jpg

pruzkumy_08.jpg

pruzkumy_07.jpg

pruzkumy_06.jpg

pruzkumy_02.jpg

pruzkumy_04.jpg

pruzkumy_11.jpg

pruzkumy_01.jpg

Dům čp.91 U Lužického semináře

stavebně historický průzkum s následnou rekonstrukcí nemovité kulturní památky v historickém centru Prahy

 

  • kompletní rekonstrukce a sanace vnitřních konstrukcí domu pro zahraničního klienta

  • projektová dokumentace a vedení stavby

  • obnova vikýře podle historické dokumentace

  • nadstandardní byty v podlažích a podkroví

  • obchodní plochy v přízemí galerie v suterénu

1/4

PRAHA – ATELIÉR

 

Mgr.A. Martin Píša
Sdružení 41
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika
Tel.: +420 739 000 296
Fax: +420 241 413 655

E-mail: martinpisa@email.cz


 

JIHLAVA – KANCELÁŘ
 
Mgr.A. Miroslav Misař

Purkyňova 3
586 01 Jihlava

Česká republika

Tel.: +420 777 10 39 40

E-mail: misarm@email.cz