top of page

Nezávazná objednávka termovize

Termovize staveb

Termovizní snímkování budov:
 • novostavby

 • rekonstrukce

 • vnitřní prostory

 • průmyslové objekty

 • lokalizace rozvodů

Pomůžeme Vám odhalit tepelné úniky z bytů, domů, průmyslových objektů a dalších staveb. Vyhodnotíme riziko kondenzace. Zkontrolujeme nemovitost před podpisem kupní smlouvy.

Termografie je bezkontaktní metoda, která slouží k barevné vizualizaci teplotních polí a zjišťování povrchových teplot. Termokamery zobrazí okem neviditelné infračervené záření (zobrazovaná vlnová délka bývá nejčastěji v rozsahu 7 – 14 μm). Měřením pomocí termografické kamery získáme viditelnou (obrazovou) informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného objektu. Pro zajištění vysoké kvality našich služeb v oblasti projektové přípravy, energetického hodnocení a poradenství máme k dispozici inovativní přístrojové vybavení. Získané informace nám pomáhají identifikovat problémové oblasti a navrhnout řešení pro jejich zlepšení nebo eliminaci. Nabízíme Vám níže uvedené termovizní služby.

Příklady využití termovize

 

 • kontrola novostaveb

 • kontrola rekonstrukce

 • detekce a lokalizace tepelných mostů (kontrola zateplení a kvality stavebních prací)

 • kontrola provedení izolace ve stěnách a chybějícího napojení izolace stěn a střechy

 • kontrola foukané i kladené izolace střech

 • lokalizace rizika kondenzace vodní páry a vzniku plísní

 • kontrola těsnosti stavby

 • kontrola osazení a těsnosti oken a dveří

 • vyhledávání netěsností v rozvodech (s rozdílnou teplotou od okolního prostředí)

 • lokalizace rozvodů vytápění (např. potrubí a kabelů podlahového topení) nebo chlazení

 • vyhledávání zkratů v elektrickém vedení

Průběh termovizního měření

měření v exteriéru

Termovizní kontrola začíná zpravidla v exteriéru, kde lokalizujeme tepelné mosty projevující se na vnější obálce budovy. Jedná se zejména o tepelné mosty naokenních překladů, stropních věnců a další místa se zvýšenou tepelnou propustností. Kontrola rodinného domu z exteriéru trvá obvykle kolem 20 minut. Kontrolou stavby z exteriéru však nezjistíme, jaké je rozložení teplot uvnitř domu, relativní vlhkost v interiéru a s ní související riziko kondenzace vodní páry na vnitřních konstrukcích.

měření v interiéru

Měřením uvnitř budovy kontrolujeme kvalitu osazení vnějších výplní otvorů, těsnost oken a dveří (napojení izolace a těsnění mezi rámem a zdí). V interiéru kontrolujeme také provedení vnějších stěn a hodnotíme riziko kondenzace vodní páry se kterým je spojeno riziko vzniku plísní. V případě podkrovních místností a ochlazovaných stropů je prováděna kontrola stropní izolace. Kontrola interiéru bytu trvá běžně kolem 1 hodiny.

časová náročnost

Celková termovizní kontrola rodinného domu si vyžádá přibližně 1 až 2 hodiny času, podle velikosti budovy. U jiných typů budov nelze časovou náročnost předem přesně odhadnout, vždy záleží na velikosti a členitosti objektu. V rámci kontroly se obvykle pořizuje 4 až 12 termovizních snímků, provede se jejich vyhodnocení a zpracování protokolu o měření. V případě většího rozsahu měření bude cena stanovena na základě počtu provedených termovizních snímků, případně časové náročnosti a náročnosti prováděných prací.

zpracování protokolu o měření

Po uskutečněném měření následuje zpracování snímků a vyhotovení protokolu. Zpracovaný protokol o měření je připravený obvykle do 5 pracovních dnů od uskutečněného měření. Zpracované měření obdržíte elektronicky e-mailem.

Zpráva obsahuje:

 • protokol o provedeném termovizním měření obsahující snímky nalezených vad včetně jejich popisu (ve formátu PDF)

 • termovizní snímky (ve formátu JPG) pro pohodlné prohlížení a možné zvětšení

Vhodné podmínky pro termovizní měření budovy

klimatické podmínky a vnitřní prostředí

 

Pro zajištění efektivního měření je nutné, aby bylo prováděno za chladného počasí a budova musí být zároveň vytápěna. Vždy musí být před a při měření termokamerou dostatečný rozdíl teplot vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Nejméně 10 hodin před měřením termovizí by měl být rozdíl teploty mezi interiérem a exteriérem minimálně 10 °C (doporučuje se alespoň 15°C) nebo 3/U, kde U je součinitel prostupu tepla konstrukce. Čím vyšší je rozdíl těchto hodnot, tím je termovizní měření přesnější a průkaznější. Výkyvy teplot by měly být co nejmenší. Pokud to není vyžadováno, nesmí na objekt při měření svítit slunce. Proto se měření termokamerou obvykle odehrává časně ráno před východem slunce, případně při zatažené obloze. Termovizní měření nelze provádět při mlze, hustém dešti nebo padajícím sněhu.

Bez splnění následujících podmínek není možné provést termovizní měření v dostatečné kvalitě:

 • budova je běžně užívána a vytápěna na teplotu alespoň 20 °C

 • okna a dveře jsou během měření zcela zavřeny vč. mikroventilač­ní polohy

 • venkovní teplota nepřevýší +5 °C (lépe 0 °C) minimálně 10 h před měřením

 • před měřením a v jeho průběhu nedopadá na budovu přímý sluneční svit

 • v průběhu venkovního měření nesmí foukat silný vítr (nad 3 m/s), pršet nebo hustě sněžit

technické vybavení

​Měření provádíme s pomocí přístrojů zn. Bosch a Seek Thermal, Inc.:

 • termokamera s manuálně ostřeným širokoúhlým objektivem 32°

 • termodetektor s vysokým rozlišením 320 x 240 pixelů (76 800 měřicích bodů)

 • obnovovací frekvence obrazu 15 Hz

 • spektrální rozsah 7,5-14 µm

 • korekce stupně emisivity

 • teplotní rozsah od -40°C do +330°C

 • citlivost <0,07°C

Ceník termovizního měření

 • termovize bytu a kontrola interiéru... 600,- Kč/1 byt

 • termovize rodinného domu – exteriér... 400,- Kč

 • termovize bytového domu – exteriér... 1200,- Kč

 • vyhotovení protokolu... 800,- Kč

 • u složitějších nebo rozsáhlejších měření bude cena termovize stanovena dohodou.

 • doprava (počítá se z místa kanceláře v Jihlavě)... 10,- Kč/km

 • nezávislé poradenství v oblasti energetických úspor a dotací... v rámci poradny EKIS zdarma

Tel.: +420 777 10 39 40

Ukázky termovizních snímků

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

bottom of page