top of page

Mgr.A.  MARTIN PÍŠA, autorizovaný architekt
 

 • Specialista na historickou architekturu
  (stavebně historické a památkově architektonické posouzení objektů)
   

 • Typologie staveb a dispoziční řešení
  (řešení složitých dispozičních celků)
   

 • Požárni bezpečnost staveb
  (požárně bezpečnostní řešení)
   

 • Technický dozor investora
  (dozorování staveb, kontrola rozpočtů)
   

 • 2001 –
  člen České komory architektů (ČKA 2938)

   

 • 1990 – 1996
  studium na VŠUP Praha (Obor architektura, interiér, výstavnictví)

Mgr.A.  MIROSLAV MISAŘ, autorizovaný architekt
 

 • Energetický specialista – energetická certifikace budov
  (držitel oprávnění MPO ČR č.1266)
   

 • Certifikovaný designer pasivních domů
  (certifikát PHI Darmstadt)

 • 2016 –
  odborný poradce EKIS
  (Energetické konzultační a informační středisko MPO ČR)

 • 2016 –
  člen Asociace energetických specialistů, z.s.

 • 2012 – 2014
  expert ČKA pro komplexní hodnocení budov CESBA v mezinárodním grantovém projektu CEC5 "Demonstration of Energy Efficiency and Utilisation of Renewable Energy Sources through Public Buildings"


  2009 – 2012

 • odborný poradce v programu SFŽP "Zelená úsporám"
   

 • 2006 –
  odborný poradce v Síti center pasivního domu
  (projekt podporovaný Evropským sociálním fondem)


  2006 –

 • člen České komory architektů (ČKA 3365)
   

 • 1990 – 1996
  studium na VŠUP Praha (Obor architektura, interiér, výstavnictví)

Projektový ateliér

 

komplexní služby v projektové činnosti ve výstavbě |
architektonické studie | energetické sanace | pasivní domy | poradenství |
stavebně-historické průzkumy | certifikace budov | interiéry | design |

 

 

Ateliér panarchitekt.cz vznikl v roce 1998 jako volné sdružení architektů  a kolektivu spolupracovníků a tento charakter si uchoval do současnosti.
Garanty  ateliéru jsou architekti Martin Píša a Miroslav Misař.

 

design | optimalizace | projekt | technický dozor

Ateliér se komplexně zabývá projektováním staveb pro bydlení, obchod a administrativu, s důrazem na prostorové a dispoziční uspořádání, tvorbu interiérů a design jednotlivých předmětů vybavení. Stranou nezůstává ani ochrana kulturního dědictví. Zvláštní důraz je kladen na řemeslné zvládnutí detailu po výtvarné i technické stránce a zajímavou práci s materiálem. Nedílnou součástí práce je energetická optimalizace staveb a poradenství v otázkách úspory energií, ekologie a udržitelnosti. Ateliér zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace včetně inženýringu, zhotovení prováděcí dokumentace a autorský dozor nebo technický dozor investora při realizacích.

Miroslav Misař
Martin Píša

Kdo jsme

certifikovaný designer pasivních domů

certifikát Centra pasivního domu

autorizační osvědčení ČKA 3365

oprávnění MPO ČR – průkazy energetické náročnosti budov

mezinárodní certifikát Passivhaus Institutu v Darmstadtu

kurz Asociace energetických auditorů

Návrh a hodnocení energeticky úsporných budov

Hodnocení energeticky úsporných budov

Navrhování v souladu s principy udržitelné výstavby

Hodnocení budov z hlediska principů udržitelné výstavby

odborný kurz NKN (Národní kalkulační nástroj)

kontrolní seminář k programu Zelená úsporám

autorizační osvědčení ČKA 2938

bottom of page